Aktuality

Zobraziť všetky články

Kontakty

Adresa
Kancelária koordinátora programu Renovabis Námestie SNP 19, 97 590 Banská Bystrica, Slovensko
Kontaktná osoba
Ing. Ján Gyulai E-mail: granty.bb@rcc.sk Phone: +421 908 148 878